Produkty a službyKontaktujte nás

SYSTECOM s.r.o.
Dukelských hrdinov 42
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (45) 5401 618
Fax: +421 (45) 5401 619
Helpdesk: +421 903 265 325
E-mail: info@systecom.sk
» Počítačové siete
3.jpg

Komunikujte spoľahlivo


Vytváranie IT prostredia v malých a stredných firmách má svoje špecifiká. Vyžaduje špeciálny cit a porozumenie detailným požiadavkám a potrebám firmy. Jedným zo základov úspešného fungovania firmy je aj technicky nenáročný a ekonomicky výhodný informačný a správny systém, ktorý dokáže dlhodobo efektívne a spoľahlivo fungovať.


Systecom, s.r.o ponúka kompletnú technickú realizáciu a správu počítačových sietí (od 3 do 150 počítačov), optimalizáciu prevádzky, odborný dohľad a samozrejme pravidelný audit. Okrem jednoduchých dátových, telefónnych, kamerových a bezpečnostných systémov poskytujeme aj komplexné riešenia pre inteligentné stavby a budovy, realizáciu bezdrôtových sietí, či už v rámci privátnej siete firmy, firemných medzisietí alebo internetu.

Váš spoľahlivý partner pre IT systémy


Spoločnosť SYSTECOM s.r.o stojí na princípoch komplexného zákazníckeho prístupu, otvorenej komunikácii a rýchlom riešení potrieb naších partnerov. Sme partnerom lídrov vo svete IT. Nám zase dôverujú popredné slovenské spoločnosti...

Rozumieme informačným technológiám

Systecom, s.r.o ponúka realizáciu inteligentných infraštruktúrnych projektov a intuitívne systémové riešenia postavené na dokonalom softwarovom a hardwarovom prevedení. Poskytujeme kompletnú starostlivosť od konzultácií a pomoci pri rozhodovaní a zavádzaní rozvojových aktivít v oblasti IT, definovania stratégie, výberu vhodných riešení, projektového riadenia, školení až po samotnú prevádzku a outsourcing.

Naši partneri

Spoločnosť je už dlhodobo silným hráčom na poli informačných technológií. Naše aktivity zacieľujeme predovšetkým na malé a stredné firmy. Poznáme náročnosť, želania a predstavy našich klientov a preto spolupracujeme s tými najlepšími partnermi na trhu.